Poradnictwo psychologiczne

W „Krainie Emocji” jesteśmy przekonani, że każdy zasługuje na uwagę, dlatego problemy oraz trudności, zarówno dzieci, młodzieży i dorosłych, są dla nas tak samo ważne. Oferta poradnictwa psychologicznego jest skierowana do każdego – zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

W ramach wsparcia oferujemy:

 • Terapię dla dzieci
  Jeżeli zaobserwujesz, bądź też dziecko samo zakomunikuje Ci, że:
 • ma problemy z rówieśnikami (trudności w nawiązywaniu i/lub utrzymywaniu relacji, poczuciem alienacji bądź też dominacji w kontaktach równieśniczych),
 • ma zaburzenia nastrój,
 • ma zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy),
 • przejawia zachowania eksternalizacyjne (zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania),
 • ma zaburzenia odżywiania się,
 • ma problemy z kontrolą emocjonalną (niekontrolowane napady złości, agresją, nieśmiałością),
 • ma trudności z samoakceptacją
  zgłoś się do Nas. Przed spotkaniem z dzieckiem niezbędne jest spotkanie z rodzicami (najlepiej obojgiem, jeżeli jest to możliwe). Po wysłuchaniu historii Twojego dziecka oraz jego trudności dołożymy wszelkich starań, aby zaprojektować plan działania, którego celem będzie pomoc Twojemu dziecku. W planie pracy z dzieckiem niezbędne jest uwzględnienie pracy z rodzicami, dlatego też co ok. 3-4 spotkanie psycholog zaprosi Państwa na spotkanie w celu omówienia postępów w pracy z dzieckiem.

 

 • Terapię dla młodzieży
  Jeżeli zaobserwujesz, bądź też nastolatek sam zakomunikuje Ci, że:
 • ma zaburzenia nastroju (znaczne obniżenie nastroju, depresja, nagłe zmiany nastroju),
 • ma trudności w relacjach rówieśniczych (trudności w nawiązywaniu i/lub podtrzymywaniu bezpiecznych i satysfakcjonujących relacji koleżeńskich, trudności z uczuciem uległości lub dominacji w relacjach interpersonalnych),
 • ma zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD, zaburzenia konwersyjne),
 • ma zaburzenia eksternalizacyjne (zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycjo-buntownicze),
 • ma trudności w obszarze edukacji (nieradzenie sobie z wymaganiami szkolnymi, niechęć do chodzenia do szkoły, nasilony lęk związany ze szkołą),
 • ma trudności z akceptacją siebie, czuje się samotny,
 • ma zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, otyłość)
  zgłoś się do Nas. Przed spotkaniem z nastolatkiem niezbędne jest spotkanie z rodzicami (najlepiej z obojgiem), aby psycholog mógł usłyszeć, jak Państwo widzą daną trudność. Spotkania z nastolatkami mają charakter spotkań indywidualnych, szanujemy pojawiającą się wówczas u nastolatków potrzebę autonomii i samostanowienia. Dołożymy wszelkich starań, aby zaproponowany plan pomocy jak najlepiej odpowiadał potrzebom nastolatka oraz pomógł mu jak najlepiej funkcjonować na każdej płaszczyźnie życia (rodzinnej, szkolnej, rówieśniczej i emocjonalnej.

 

 • Terapię osób dorosłych
  Jeżeli Ty sam cierpisz z powodu:
 • zaburzeń nastoju,
 • problemów w relacjach z innymi,
 • zaburzeń nerwicowych (fobie, lęki, obsesje, natręctwa),
 • zaburzeń psychosomatycznych
  bądź też:
 • przeżywasz bolesną stratę,
 • jesteś w trakcie trudnej sytuacji życiowej,
 • odczuwasz pustkę, samotność,
 • nie radzisz sobie ze złością, irytacją bądź też innymi, trudnymi dla Ciebie emocjami
  zgłoś się do Nas. Psycholog dołoży wszelkich starań, aby ułożyć odpowiedni plan pomocy dla Ciebie.

 

 • Poradnictwo wychowawcze dla rodziców
  Jeżeli czujesz, że:
 • Twoje metody wychowawcze nie przynoszą takich efektów, jakich oczekujesz,
 • odczuwasz trudność w komunikacji z najbliższymi,
 • poszukujesz nowych sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka/dzieci,
 • masz wątpliwości czy wystarczająco dobrze radzisz sobie z rolą rodzica,
 • masz wątpliwości czy zachowania, które prezentuje dziecko/dzieci są jeszcze rozwojowe, czy odbiegają już od normy
  zgłoś się do Nas. Celem spotkań w ramach poradnictwa wychowawczego jest wskazanie rodzicom takich sposobów reagowania i komunikowania się z dzieckiem, by byli oni w stanie wspierać dziecko w jego rozwoju i pomóc mu zachowywać się w akceptowany społecznie sposób. Podczas konsultacji psycholog omawia rozumienie problemu w kontekście rodziny oraz wskazuje jednocześnie na adekwatne sposoby reagowania na trudności dziecka. Następnie wspólnie z rodzicami omawiana jest strategia wprowadzania zmian. Psycholog edukuje też rodziców w obszarze technik wychowawczych stosownych w danej sytuacji, ewentualnie zachęca rodziców do udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych.