Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna (inaczej: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne), prowadzona w formie cotygodniowych spotkań indywidualnych, stwarza dzieciom z wyzwaniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju ich umiejętności. Celem terapii pedagogicznej jest:

  • Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, koordynacji wzrokowo – ruchowej, funkcji wzrokowych, słuchowych, grafomotorycznych.
  • Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz przedszkolaków,
  • Eliminowanie niepowodzeń szkolnych i przedszkolnym oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.
  • Dbamy o to, aby podczas zajęć dostosowywać metody, formy i  tempo pracy do możliwości i potrzeb dziecka; odwołujemy się do zainteresowań i mocnych stron podopiecznego; budujemy pozytywną i serdeczną relację. Jednocześnie dbamy o emocjonalny komfort dziecka,  umożliwiamy osiągania sukcesów, tworzemy bezpieczną atmosferę podczas zajęć, wzmacniamy wiarę dziecka w swoje możliwości.
  • Podczas zajęć korzystamy  z różnorodnych metod dobieranych zależnie od pojawiających się potrzeb np.: Terapia Ręki, elementy Metody Dobrego Startu, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, elementy Symultaniczno – Sekwencyjnej Nauki Czytania, Ortograffiti, biblioterapia, Treningi Umiejętności Społecznych czy Logorytmika.

Na bieżąco utrzymujemy stałą współpraca z  opiekunami dziecka.