Terapia ręki

Terapia ręki to metoda oddziaływania terapeutycznego, mająca na celu usprawnienie tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, a także dostarczanie bodźców dotykowych poprzez poznawanie różnych struktur i faktur.

Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka. Rozpoczynając terapię ręki, należy dokonać wnikliwej obserwacji i diagnozy dziecka nie tylko pod kątem funkcjonowania samej ręki, ale także ewentualnych zaburzeń i dysfunkcji całego organizmu. Diagnoza jest podstawą, która pozwala wytyczyć cele oraz przygotować indywidualnie dobrany plan terapii dla danego dziecka.

Terapia ręki ma na celu:

* usprawnianie precyzji ruchów rąk
* poprawę umiejętności chwytu
* wyuczenie zdolności skupienia uwagi oraz wzmacnianie koncentracji
* poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej

Terapia ręki jest często uzupełnieniem terapii integracji sensorycznej, ale może być też prowadzona niezależnie.

Terapia ręki kierowana jest do:

  • dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne a także mających problemy z koordynacją obydwu rąk podczas wykonywania tych czynności (np. lepienie z plasteliny, malowanie)
  • dzieci mających problem z koordynacja wzrokowo-ruchową
  • dzieci, które mają obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej, obręczy barkowej, nadgarstka i stawów palców
  • dzieci mających problemy z precyzyjnym manipulowaniem przedmiotami
  • dzieci z nadwrażliwością dotykową lub niedowrażliwionych dotykowo
  • dzieci z trudnościami grafomotorycznymi