Zajęcia grupowe dla dzieci

SMYKO-MULTISENSORYKA® –  są to zajęcia wspierające rozwój niemowląt i małych dzieci w oparciu o metodę integracji sensorycznej. Autorski program stworzony został przez pedagoga – mgr Aleksandrę Charęzińską, w Rokietnicy zajęcia prowadzi certyfikowany trener metody, psycholog mgr Agata Jankowiak.
SMYKO-MULTISENSORYKA ® są zajęciami o charakterze:
rozwojowym – wspierają całościowy rozwój dziecka (integrację sensoryczną),
profilaktycznym – zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych – związanych z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych
do prawidłowego rozwoju),
przesiewowym – obserwując zachowanie dziecka na zajęciach, można wstępnie określić profil sensoryczny dziecka- jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej,
edukacyjnym – rodzice i opiekunowie dowiadują się w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę.

Podczas zajęć SMYKO– MULTISENSORYKA® :
• Twoje dziecko będzie doświadczało różnorodnych bodźców zmysłowych co odpowiednio
i całościowo stymuluje jego rozwój,
• Ty oraz Twój maluch będziecie świetnie się bawić,
• będziesz mieć okazję obserwować dziecko podczas niecodziennych zabaw i aktywności,
• zainspirujesz się do kreatywnych zabaw domowych.
• Twoja pociecha będzie spędzać czas wśród swoich rówieśników,
• miło spędzisz czas wśród innych rodziców i maluchów.
Podczas zajęć SMYKO–MULTISENSORYKA® dzieci w naturalny sposób doświadczają różnorodnych bodźców zmysłowych co odpowiednio i całościowo stymuluje ich rozwój.
Zajęcia oprócz tego, że wspierają rozwój dziecka, są świetną zabawą dla maluchów.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w grupach dobranych pod względem wiekowym lub rozwojowym i trwają 60 min. Opiekunowie przebywają i bawią się podczas zajęć razem z dziećmi. Ilość miejsc w grupie ograniczona – w Rokietnicy grupy kameralne, 6 osobowe.

 

BĘDĘ UCZNIEM – zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 5 i 6 lat. Głównym celem zajęć jest przygotowanie dzieci do szkoły. Podczas zajęć skupiamy się na wszystkich sferach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem w środowisku szkolnym – sferze poznawczej, społecznej oraz emocjonalnej. W trakcie 60-cio minutowych zajęć dzieci będą miały szansę rozwijać oraz udoskonalać swoje kompetencje w zakresie radzenia sobie w wyzwaniami edukacyjnymi oraz nawiązywaniem bezpiecznych relacji rówieśniczych.