Zajęcia grupowe

Smyko-Multisensoryka – 60 min

  • 1 zajęcia – 35 zł
  • karnet na 4 zajęcia – 130 zł
  • karnet na 8 zajęć – 250 zł

 

Będę uczniem – 60 min

  • 1 zajęcia – 30 zł
  • karnet na 4 zajęcia – 110 zł
  • karnet na 8 zajęć – 200 zł